Γενικά/Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για την CORAL INNOVATIONS (ελληνική δημόσια εταιρεία) – εφεξής CORAL INNOVATIONS – η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, με έδρα την οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 26-28, Τ.Κ. 14232, Ν. ΙΩΝΙΑ.

Η CORAL INNOVATIONS δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν από την πρόσβαση στις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα.

Όλοι οι εργαζόμενοί μας υποχρεούνται να ενεργούν με εντιμότητα και ακεραιότητα ανά πάσα στιγμή. Η CORAL INNOVATIONS δεν πρόκειται να συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα σε δωροδοκία ή διαφθορά οποιασδήποτε μορφής.

Αυτός η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους που διευκολύνουν τους χρήστες να επισκέπτονται άλλες ιστοσελίδες. Εάν ο χρήστης, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους, εγκαταλείψει την Ιστοσελίδα και επισκεφθεί έναν ιστότοπο που διαχειρίζεται κάποιος τρίτος, η CORAL INNOVATIONS δεν έχει κανέναν έλεγχο των ιστότοπων αυτών. Αντίστοιχα, η CORAL INNOVATIONS δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την προστασία και το απόρρητο οποιασδήποτε πληροφορίας, την οποία έχουν παράσχει οι χρήστες κατά την επίσκεψή τους στις ιστοσελίδες αυτές. Οι χρήστες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διαβάζουν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύει για τον εκάστοτε ιστότοπο.

Η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και όλων των ειδοποιήσεων που περιέχονται σε αυτή διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και όλα τα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία της ελληνικής δικαιοσύνης.

Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο και οτιδήποτε είναι διαθέσιμο σε αυτόν, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με υπεύθυνο τρόπο και όχι με τέτοιο τρόπο ώστε να βλάψει το όνομα ή / και τη φήμη της CORAL INNOVATIONS ή / και των θυγατρικών της CORAL INNOVATIONS.

Η CORAL INNOVATIONS δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συνεχή, αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα λειτουργικότητα αυτής της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η CORAL INNOVATIONS δε θα είναι υπόλογη στον χρήστη ή / και σε κάποιον τρίτο για τυχόν μη ενημερωμένες πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο, καθώς και για τυχόν μη διαθεσιμότητα, τροποποίηση, αναστολή ή απόσυρση του παρόντος ιστότοπου ή οποιασδήποτε στοιχεία, μέρη ή περιεχόμενο αυτής της Ιστοσελίδας.

Ενημερώσεις σε Όρους και Προϋποθέσεις

Η CORAL INNOVATIONS διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο χρήστης οφείλει να συνεχίσει να ελέγχει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για ενημερώσεις και τροποποιήσεις.

Κάθε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας μετά από αλλαγές συνιστά αποδοχή των όρων των αναθεωρημένων Όρων και Προϋποθέσεων όπως θα τροποποιούνται κατά καιρούς από την CORAL INNOVATIONS.

Επικοινωνία με την CORAL INNOVATIONS AE

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, επικοινωνήστε μαζί μας ως εξής: [email protected]

Σημείωση: Παρακαλούμε σημειώστε ότι όλες οι επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι πάντα ασφαλείς – παρακαλούμε να μην συμπεριλαμβάνετε ευαίσθητες πληροφορίες στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην CORAL INNOVATIONS