Σχετικά με την Core Innovations A.E

Δέσμευση της εταιρίας Core Innovations A.E. είναι να δίνει ζωή σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, που θα προσφέρουν στους καταναλωτές εναλλακτικές προτάσεις για έναν πιο υγιή και ποιοτικό τρόπο ζωής.

Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε συχνά την έρευνα για να μαθαίνουμε τις ανάγκες των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη κάθε πλευρά του σύγχρονου τρόπου ζωής και προσπαθώντας να εντοπίζουμε τάσεις και ιδέες, με τις οποίες υλοποιούμε νέες πολύτιμες και πρακτικές προτάσεις για τους πελάτες μας.